Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık2018-07-18T20:10:35+03:00

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışmanlık Nedir?
Psikolojik danışma, kişinin farkındalık kazanması, kendini anlaması, problemlerini tanımlaması ve onlara ilişkin çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması, kapasitesini ve kendini geliştirmesi için UZMAN kişiler tarafından verilen PROFESYONEL yardım sürecidir.
Psikolojik danışma, bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini ve iletişim kurmasını sağlayan bir çerçevede, tetikleyici bir bilgilendirme, duruş ve davranışlarıyla gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi, kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması gibi amaçlara yönelik, karşılıklı bir iletişim ve etkileşim sürecidir.

Rehberlik Nedir?
Rehberlik, bireyin optimum şekilde gelişmesi ve tatmin edici uyumlar sağlamasında gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlarını vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ile ulaştığı bu tercih etme ve kararları uygulaması için kişiyle kurulan sistemli ve profesyonel iletişim sürecidir. Danışmanla danışan arasında ilerleyen bu iletişim ve rehberlik süreci, karşılıklı görüşmelerle gerçekleşir.